Media


Hyvä median edustaja!

Näillä sivuilla esitellään suomalaisten tehotuotantotilojen arkea. Kuvat ja videot osoittavat eläinten olosuhteiden kauheuden. Viereisistä linkeistä on saatavilla korkearesoluutioisia kuvia sekä erään aktivistin haastattelu. Toivomme teidän tutustuvan sivujen materiaaliin huolella! Tutkimuksen tiedottajana toimii Oikeutta Eläimille -yhdistys. Lisätietoja voi kysellä viereisestä valikosta löytyvistä yhteystiedoista. Itse materiaali ei kuitenkaan ole Oikeutta Eläimille -yhdistyksen keräämää.

Sivujen kuvat ja videot ovat peräisin yli sadalta suomalaiselta tilalta. Materiaali on kuvattu vuosien 2006 ja 2007 aikana. Haluamme ihmisten tietävän, mistä heidän syömänsä ruoka on peräisin, millaisissa oloissa eläimiä kasvatetaan. Haluamme myös kyseenalaista eläinten aseman tuotteena ja omaisuutena. Jokainen eläin, joka näissä kuvissa näkyy, on kärsimyskykyinen yksilö.

Suomalaiset eläintuottajat antavat mielellään itsestään eläimistä välittävän kuvan. Mainosten mukaan eläintuotantoa säädellään tarkasti ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia valvotaan säännöllisesti. Tuottajat yrittävät vakuutella kuluttajille, että suomalaisilla tuotantotiloilla eläimet voivat hyvin, vaikka ulkomailla eläintuotantoon liittyykin epäkohtia. Meille markkinoidaan myyttiä puhtaasta ja "luonnollisesta" suomalaisesta ruuasta. Tämän tutkimuksen tulokset kuitenkin paljastavat nämä väitteet valheellisiksi.

Jokaiselta broileritilalta löytyi kuolleita, kituvia ja vammautuneita eläimiä. Vammat olivat yleensä jalka- ja siipivaurioita. Kaikilla tiloilla lintuja pidettiin jättimäisissä tehdasmaisissa halleissa, joissa jokaisessa oli 15 000–25 000 eläintä. Tiloilla, joilla linnut olivat kasvaneet isommiksi, oli erittäin vähän tilaa eläintä kohden. Suurikokoisiksi ja nopeakasvuisiksi jalostettuja lintuja on tiloilla jopa 25 neliömetrillä.
 
Lähes kaikissa sikaloissa emakoita pidettiin kääntymisen estävissä häkeissä. Useissa paikoissa myös joutilaat emakot oli laitettu häkkeihin. Lihasioilla oli ahtaat olot joka tilalla. Siat olivat ruhjeisia ja haavaisia ja niillä oli yleisesti makuuhaavoja, purtuja häntiä ja verisiä hännäntynkiä. Siat olivat usein selvästi sairaita ja kärsiviä. Kuolleita sikoja löytyi joka kolmannesta vieraillusta sikalasta.

Useissa kanaloissa lojui kuolleita kanoja häkeissä ja käytävillä. Joissakin häkeissä raadot olivat pitkälle hajonneita, joten ne olivat olleet siellä kauan. Kaikkien kanaloiden olot olivat erittäin tehdasmaiset ja paikat olivat likaisia. Linnut olivat selvästi stressaantuneita ja nokkineet toisiaan.

 

 
Copyright 2015 Julma totuus - tehotuotanto.net.