Den finländska djurproduktionens sanning avslöjad!

 

De finländska djurproducenterna utger sig gärna för att bry sig om djurens välbefinnande. Enligt reklamerna regleras djurproduktionen noggrant och djurens hälsa och välmående övervakas regelbundet. Producenterna försöker övertyga konsumenterna att djur på finländska farmer mår bra, trots att det i andra länder förekommer allvarliga missförhållanden. Till oss marknadsförs myten om den rena och ”naturliga” finska maten.


ImageI våra öron lät dessa påståenden dock föga troliga. Vi bestämde oss för att ta reda på hur djuren egentligen mår på finländska produktionsanläggningar. Undersökningens syfte är att visa under vilka förhållanden våra lantbruksdjur lever idag, eftersom var och en borde veta varifrån maten på tallriken kommer. Bilderna och videorna på dessa sidor är resultaten av undersökningen. Vi bevisade att det inte bara är i utlandet som det sker grymma saker inne i djurfabrikerna, utan att liknande saker även tillåts ske i Finland.

 

Vad hittade man på farmerna?


I och med undersökningen, som pågick under år 2006 och 2007, besöktes 21 finländska broilerfarmer, 60 grisfarmer och 20 hönserier. Broilerfarmerna utgör 16 % av Finlands 124 farmer och i deras väldiga hallar lever 25 % av Finlands broilers sina fem veckor långa liv. De undersökta grisfarmerna representerar grisköttsproduktionens alla olika former. Urvalet innefattar även en ekologisk farm. I de undersökta hönserierna fanns det tusentals, ja till och med hundratusentals individer.


På varje broilerfarm hittade vi döda, lidande och skadade djur. Vanligast var fot- och vingskador. I alla farmer hölls fåglarna i väldiga industriliknande hallar, där det fanns 15 000-25 000 djur. På de farmer där fåglarna hade hunnit växa sig större, var det väldigt trångt för djuren.


ImagePå nästan alla grisfarmer hölls suggorna i burar som hindrade dem från att vända på sig. På många ställen var också de overksamma suggorna satta i likadana burar. På varje grisfarm rådde det trånga förhållanden. Grisarna var vanställda och såriga och hade vanligen liggsår, bitna svansar och blodiga svansstumpar. Ofta var det tydligt att grisarna led och var sjuka. Döda grisar hittades på var tredje besökt farm.


I de flesta hönserierna låg det döda höns i burarna och i gångarna. I vissa burar var liken långt nedbrutna, vilket visar att de legat där en ganska lång tid. I alla hönserier var förhållandena väldigt industrilika och smutsiga. Fåglarna var stressade och de pickade på varandra.

 

Verkställandet av undersökningen


Under undersökningen besökte vi sammanlagt 101 finländska djurfarmer. Med andra ord ger undersökningen en omfattande och representativ överblick av den finländska djurproduktionen (förutom produktionen av nötkreatur). Vi fotograferade och filmade farmerna med kameror och videokameror.


Vi besökte alla farmer som vi hittade och vars dörrar inte var låsta. Största delen av farmerna finns i Syd- och Västfinland, dit också djurproduktionen är koncentrerad. De flesta farmerna filmades från insidan och några genom fläktluckorna. Vi bröt oss aldrig in, utan byggnaderna var olåsta. Vi fäste stor vikt vid smittorisker, och bytte kläder och skor då vi gick in, samt använde andningsskydd.

 

Vi som utförde undersökningen    


Vi tog själva initiativ till denna undersökning. Vi representerar inte någon organisation. Resultatet av vårt agerande är viktigare än våra identiteter. Organisationen Oikeutta Eläimille fungerar endast som förmedlare av projektet.

 

Varför valde vi att använda oss av direkta aktioner?    


Det som händer på farmerna är ett mycket större brott än att öppna djurfabrikernas olåsta dörrar och offentliggöra djurproduktionens grymhet. Vi har inte gjort någon orätt eller förstört någons egendom, utan vi har avslöjat verkligheten som den är. Om vi inte hade valt de metoder vi gjorde, hade detta upprörande material aldrig synliggjorts.


Undersökningen avslöjar att lidande djur i Finlands djurproduktion mer är en regel än ett undantag. Bilderna och videomaterialen visar att det i en industri där djur ses som produkter och nyttoföremål, snarare än som kännande individer, är omöjligt att undvika att djur lider.

 

 
Copyright 2015 Julma totuus - tehotuotanto.net.