Suomalaisen eläintuotannon todellisuus paljastettu!
Suomalaiset eläintuottajat antavat mielellään itsestään eläimistä välittävän kuvan. Mainosten mukaan eläintuotantoa säädellään tarkasti ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia valvotaan säännöllisesti. Tuottajat yrittävät vakuutella kuluttajille, että suomalaisilla tuotantotiloilla eläimet voivat hyvin, vaikka ulkomailla eläintuotantoon liittyykin epäkohtia. Meille markkinoidaan myyttiä puhtaasta ja "luonnollisesta" suomalaisesta ruuasta.

Image Nämä väitteet kuitenkin kuulostivat meistä epäuskottavilta. Päätimmekin selvittää, miten eläimet oikeasti voivat suomalaisilla tuotantotiloilla. Tutkimuksen tarkoitus on näyttää ihmisille, millaisissa oloissa heidän syömänsä eläimet kasvavat. Näillä sivuilla olevat kuvat ja videokoosteet ovat  tutkimuksen tuloksia. Me todistimme, että Suomessa tapahtuu samanlaisia julmuuksia kuin eläintehtaissa joka puolella maailmaa. 

Mitä tiloilta löydettiin?

Tutkimuksen aikana käytiin 21 suomalaisella broileritilalla, 60 sikalassa ja 20 kanalassa vuosina 2006 ja 2007. Broileritilojen määrä on 16 prosenttia Suomen 124 tilasta, ja niiden valtavissa halleissa elää viisiviikkoisen elämänsä 25 prosenttia Suomen broilereista. Sikalat edustavat kattavasti sianlihantuotannon eri muotoja: joukossa on liha,- emakko,- siitos- ja yhdistelmäsikaloita. Otos sisältää myös yhden luomusikalan. Tutkituissa kanaloissa kanojen määrä oli tuhansista jopa satoihin tuhansiin yksilöihin.
 
Jokaiselta broileritilalta löytyi kuolleita, kituvia ja vammautuneita eläimiä. Vammat olivat ylensä jalka- ja siipivaurioita. Kaikilla tiloilla lintuja pidettiin valtavankokoisissa tehdasmaisissa halleissa, joissa oli 15 000–25 000 eläintä. Tiloilla, joilla linnut olivat kasvaneet isommiksi, oli erittäin vähän tilaa eläintä kohden. Suurikokoisiksi ja nopeakasvuisiksi jalostettuja lintuja on tiloilla jopa 25 neliömetrillä. 
 
Lähes kaikissa sikaloissa emakoita pidettiin kääntymisen estävissä häkeissä. Useissa paikoissa myös joutilaat emakot oli laitettu häkkeihin. Lihasioilla oli ahtaat olot joka tilalla. Siat olivat ruhjeisia ja haavaisia, ja niillä oli yleisesti makuuhaavoja, purtuja häntiä ja verisiä hännäntynkiä. Siat olivat usein selvästi sairaita ja kärsiviä. Kuolleita sikoja löytyi joka kolmannesta vieraillusta sikalasta. 

Useissa kanaloissa kuolleita kanoja lojui häkeissä ja käytävillä. Joissakin häkeissä raadot olivat pitkälle hajonneita, joten ne olivat olleet siellä kauan. Kaikkien kanaloiden olot olivat erittäin tehdasmaiset ja paikat olivat likaisia. Linnut olivat selvästi stressaantuneita ja nokkineet toisiaan.

Tutkimuksen toteutus

Kävimme tutkimuksen aikana 101 suomalaisella eläintilalla. Toisin sanoen tutkimus on laaja ja edustava katsaus suomalaiseen eläintuotantoon nautakarjaa lukuun ottamatta. Kuvasimme tiloilla kameroilla ja videokameroilla.

Kävimme kaikilla tiloilla, jotka löysimme ja jotka eivät olleet lukittuja. Suurin osa tiloista oli Etelä- ja Länsi-Suomessa, jonne eläinteollisuuskin on keskittynyt. Suurimmalla osalla tiloista kuvattiin sisällä, ja joillakin tiloilla kuvattiin tuuletusluukuista. Sisään ei koskaan murtauduttu, vaan rakennusten ovet olivat lukitsemattomia. Kiinnitimme erityistä huomiota tautiriskeihin käyttämällä hengityssuojaimia ja vaihtamalla vaatteita ja jalkineita sisään mennessä.

Tutkimuksen tekijät

Olemme toimineet  projektissa omasta aloitteestaamme. Emme edusta mitään järjestöä tai muuta tahoa. Meidän henkilöllisyyttämme tärkeämpää ovat toiminnan tulokset. Oikeutta Eläimille -yhdistys toimii ainoastaan projektin tiedottajana.

Miksi valitsimme suoran toiminnan?

Se, mitä tiloilla tapahtuu, on suurempi vääryys kuin avata eläintehtaiden lukitsemattomat ovet ja tuoda julki eläintuotannon julmuus. Emme ole tehneet vääryyksiä tai tuhonneet omaisuutta, vaan paljastaneet olemassa olevia tosiasioita. Tutkimuksen järkyttävät tulokset eivät olisi koskaan tulleet ilmi ilman valittuja toimintakeinoja.

Tutkimus paljastaa, että kärsivät eläimet eivät ole suomalaisessa eläintuotannossa poikkeus, vaan sääntö. Kuvat ja videokoosteet osoittavat eläinten kärsimyksen olevan erottamaton osa eläintuotantoa, jossa eläimet nähdään tuotteina ja hyödykkeinä, eikä tuntevina yksilöinä. 
 
Copyright 2015 Julma totuus - tehotuotanto.net.